پرسشنامه سنجش هوش هیجانی مایر و سالووی 33 سوالی

پرسشنامه سنجش هوش هیجانی مایر و سالووی 33 سوالی

پرسشنامه استاندارد سنجش هوش هیجانی مایر و سالووی

پرسشنامه سنجش هوش هیجانی مایر و سالووی شامل 33 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
هوش هیجانی : سالووی و مایر (1990) نخستین افرادی بودند که هوش هیجانی را زیر مجموعه‌ای از هوش اجتماعی تعریف کردند. که شامل توانایی کنترل احساس ها و هیجان های خویش و دیگران، تشخیص احساس ها و هیجان ها در خود . و دیگران و استفاده از این اطلاعات برای هدایت، تفکر و اقدام ها خود فرد است.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
منظور از هوش هیجانی در این مطالعه، نمره ای است. که آزمودنی ها از پاسخ به پرسشنامه هوش هیجانی مایر و سالووی به دست می آورند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). پرسشنامه اولیه تنظیم شده در اختیار اساتید و صاحب نظران دانشگاهی رشته مدیریت و روانشناسی قرار گرفت. تا در رابطه با اینکه سؤالات مطرح شده، آنچه را که مد نظر است، اندازه گیری می کند یا خیر؟ اظهار نظر نمایند. سپس نظرات اساتید و صاحب نظران در پرسشنامه لحاظ و تغییرات لازم در سؤالات به وجود آمد. (حسینی طلاوردی ، 1392).

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش حسینی طلاوردی (1392) شاخص آلفای کرونباخ . برای پرسشنامه‌ی 33 گویه‌ای هوش هیجانی برابر با 91/0محاسبه شده است که حاکی از پایایی بالای پرسشنامه است.

مشخصات پرسشنامه سنجش هوش هیجانی مایر و سالووی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 33 سوال
تعداد مولفه: 4 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD