پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات زیتهامل به نقل از لطفی

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات زیتهامل به نقل از لطفی

پرسشنامه استاندارد سنجش کیفیت خدمات

پرسشنامه استاندارد سنجش کیفیت خدمات زیتهامل به نقل از لطفی شامل 20 سوال است. که دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
کیفیت خدمات : خدمت فرایندی است مشتمل بر یک سری از فعالیت‌های کم و بیش نامحسوس . که به طور طبیعی اما نه لزوما همیشگی، در تعاملات بین مشتریان و کارکنان و یا منابع فیزیکی . یا کالاها و یا سیستم‌های ارائه‌ کننده خدمت، روی داده تا راه حلی برای مسائل مشتریان باشد. Gronroos, 2000)؛ به نقل از ؛ به نقل از لطفی، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
منظور از کیفیت خدمات در این تحقیق میانگین بدست آمده از پاسخ به سوالات 1 الی 20 پرسشنامه است.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش پایدار لطفی (1392) به منظور اطمینان از روایی ابزار اندازه گیری از روش روایی محتوا استفاده می گردد.

پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق توسط محققین و نظریه پردازان شهیری تدوین گردیده . و همچنین در بسیاری از تحقیقات بکار گرفته شده است. و نیز اعتبار محتوای این پرسشنامه دوباره توسط اساتید راهنما و مشاور مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار است..

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش پایدار لطفی (1392)، از روش آلفای کرونباخ برای محاسبه پایایی (هماهنگی درونی) پرسشنامه استفاده شده است.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 20 سوال
تعداد مولفه: 5 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD