پرسشنامه سواد مالی دانشجویان

پرسشنامه سواد مالی دانشجویان

پرسشنامه استاندارد محقق ساخته سواد مالی دانشجویان

پرسشنامه سواد مالی دانشجویان رهاوی عزآبادی شامل 25 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
سواد مالی : سواد مالی عبارت است از توانایی قضاوت آگاهانه و تصمیم گیری موثر در خصوص استفاده از منابع پولی و مدیریت آن. (بنیاد مالی تحقیقات آموزش بریتانیا). در این پزوهش سواد مالی از طریق پرسشنامه استاندارد اندازه گیری می شود.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این منظور از سواد مالی نمره ای است. که آزمودنی ها از پاسخ به سوالات پرسشنامه محقق ساخته سواد مالی به دست می آورند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش رهاوی عزآبادی (1393) برای تعیین روایی پرسشنامه سواد مالی دانشجویان طرح اولیه پرسشنامه تهیه گردید. و پس از استفاده از نظریات استاد راهنما و مشاور،. در اختیار تعدادی از صاحب‌ نظران جامعه مورد مطالعه قرار داده شده که در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید. و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی تدوین گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش رهاوی عزآبادی (1393) در بحث پرسشنامه سواد مالی،. از آنجا که کلیه سوالات پرسشنامه مزبور؛ پاسخ های صحیح و دقیق قابل محاسبه دارد. و هیچ گونه نظر سنجی از پاسخگویان انجام نمی گیرد،. لیکن در مورد آنها نیازی به محاسبه پایایی نیست.

مشخصات پرسشنامه سواد مالی دانشجویان

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 25 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD