پرسشنامه سکوت سازمانی موریسون و میلیکن

پرسشنامه سکوت سازمانی موریسون و میلیکن

پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی

پرسشنامه سکوت سازمانی موریسون و میلیکن به نقل از ذکریاپور شامل 15 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
سکوت سازمانی: سکوت سازمانی را خودداری کارکنان از بیان ارزیابی های رفتاری، شناختی و اثربخش در مورد موقعیت های سازمان، تعریف می کنند. (Pinder & Harlos, 2011, p.341؛ به نقل از ذکریاپور، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
سه مؤلفه در نظر گرفته شده برای سکوت سازمانی که با طیف پنج درجه ای لیکرت در مقیاس فاصله ای (از بسیار کم تا بسیارزیاد). و توسط پرسش نامه ی واکولا و بوراداس ارزیابی شده است عبارتند از.

1- نگرش مدیران ارشد به سکوت؛ این که مدیریت ارشد کارکنان را به بیان ایده ها، نقطه نظرات و اختلافات در مورد مسائل سازمان، تشویق می کند.
2- نگرش سرپرستان به سکوت؛ این که سرپرستان کارکنان را به بیان ایده ها، انتقادات و اختلافات در مورد مسائل سازمان، تشویق می کند.
3- فرصت های ارتباطات؛ وجود تبادل سازمان یافته و منظم از دانش و تجربه میان کارکنان . و آگاهی کارکنان از اطلاعات مربوط به مأموریت و برنامه های سازمان می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش ذکریاپور (1393) برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شد. بدین صورت که پرسشنامه، در اختیار تعدادی از صاحب‌ نظران سازمان و مدیریت قرار گرفته است. در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی مورد استفاده قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش ذکریاپور (1393) پایایی مولفه های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ . برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمد. در نهایت با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد. و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

مشخصات پرسشنامه سکوت سازمانی موریسون و میلیکن

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 15 سوال
تعداد مولفه: 3 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD