پرسشنامه سیاهه استرس هری به نقل از آدینه

پرسشنامه سیاهه استرس هری به نقل از آدینه

پرسشنامه استاندارد سیاهه استرس هری

پرسشنامه سیاهه استرس هری 2005 به نقل از آدینه 1394 شامل 39 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
استرس : شان موقام 1981 استرس هر وضعیتی است که بیش از ظرفیت فرد به او فشار وارد کند ( به نقل از آدینه، 1394).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از استرس نمره ای است که آزمودنی از سیاهه استرس هری HSI کسب می کند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم(سرمد و همکاران،1390). در پژوهش آدینه (1394) با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه، باز هم از نظر خبرگان مربوطه استفاده به عمل آمد. و پرسشنامه‌ توسط آنها مورد بررسی قرار گرفت و نظرات اصلاحی آنها در مورد ارتباط گویه‌ها با متغیرها، رابطه محتوایی گویه‌ها با همدیگر،. واضح بودن و شکل ظاهری آنان، منطقی بودن و چیدمان آن‌ها در پرسشنامه‌ اعمال شد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش آدینه (1394) برای برآورد ضریب پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. برای بررسی اعتبار از روش همسانی درونی بین سوالات و در نهایت همسانی درونی کل آزمون یعنی آلفای کرونباخ استفاده نمودیم که نتایج به شرح زیر است.

مشخصات پرسشنامه سیاهه استرس هری به نقل از آدینه

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 39 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD