پرسشنامه سیستم های اطلاعاتی جمشیدی کلشتاجانی

پرسشنامه سیستم های اطلاعاتی جمشیدی کلشتاجانی

پرسشنامه استاندارد سیستم های اطلاعاتی

پرسشنامه سیستم های اطلاعاتی جمشیدی کلشتاجانی 1393 شامل 31 سوال است. که دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
سیستم های اطلاعاتی : سیستم های اطلاعاتی به مجموعه ای از اجزای مرتبط با هم گفته می شود. که اطلاعات را به منظور حمایت از تصمیم گیری و کنترل در یک سازمان جمع آوری، پردازش، ذخیره و توزیع می کنند. (جانکوفسکی ، 2009؛ به نقل از جمشیدی کلشتاجانی، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
سیستم های اطلاعاتی توسط پرسشنامه محقق ساخته با 31 سوال تحت شش بعد سیستم های فرآیند کار،. سیستم های خودکارکردن فعالیت های اداری، سیستم های دانش بر، سیستم های اطلاعات مدیریت،. سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری و سیستم های مدیران ارشد سنجیده شده است. سوالات همگی از طیف 5 تایی لیکرت تشکیل شده اند. که میزان استفاده از سیستم های اطلاعاتی در شرکتی که پاسخ دهندگان در آن مشغول به کارند را از 1 (خیلی کم). تا 5 (خیلی زیاد) نشان می دهد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش جمشیدی کلشتاجانی (1393) برای تعیین روایی پرسشنامه طرح اولیه پرسشنامه تهیه گردید.

و پس از استفاده از نظریات استاد راهنما و مشاور،. در اختیار تعدادی از صاحب‌ نظران جامعه مورد مطالعه قرار داده شده که در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید. و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی تدوین گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390).

در پژوهش چنگی جمشیدی کلشتاجانی (1393) پایایی مولفه های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ . برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به ترتیبی که در جدول زیر مشاهده می کنید، به دست آمد. در نهایت با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد. و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد..

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 31 سوال
تعداد مولفه: 5 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD