پرسشنامه شایستگی رهبر 14 سوالی

پرسشنامه شایستگی رهبر 14 سوالی

پرسشنامه استاندارد شایستگی رهبر

پرسشنامه شایستگی رهبر stroud به نقل از رجبی صیقلانی شامل 14 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
شایستگی رهبر : شایستگی رهبر عبارت است از ترکیبی از انگیزش، نگرشها و ارزش ها، رفتارها، خودآگاهی ،. دانش، مهارتهای شناختی و دیگر خصایصی که می توان مورد سنجش قرار داد. و اینکه به تبع آن می توان عملکرد عالی را از عملکرد متوسط تشخیص داد. (Stroud,2009؛ به نقل از رجبی صیقلانی، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
مدل شایستگی رهبر دارای ابعاد درستی، تفکر استراتژیک، توسعه سازمان،. همکاری و خودآگاهی است که در این تحقیق به وسیله پرسشنامه 360 درجه مورد سنجش قرار گرفته است.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش رجبی صیقلانی (1392) برای تعیین روایی پرسشنامه شایستگی رهبر طرح اولیه پرسشنامه تهیه گردید.

و پس از استفاده از نظریات استاد راهنما و مشاور،. در اختیار تعدادی از صاحب‌ نظران جامعه مورد مطالعه قرار داده شده که در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید. و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی تدوین گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش رجبی صیقلانی (1392) پایایی مولفه های پرسشنامه شایستگی رهبر بر اساس روش آلفای کرونباخ . برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمد. در نهایت با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد. و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

مشخصات پرسشنامه شایستگی رهبر

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 14 سوال
تعداد مولفه: 5 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD