پرسشنامه شناسایی بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک

پرسشنامه شناسایی بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک

پرسشنامه استاندارد شناسایی بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک

پرسشنامه شناسایی بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک مرشدی شامل 41 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
شهر الکترونیک : شهر الکترونیکی عبارت از شهری است که اداره امور شهروندان شامل خدمات . و سرویس های دولتی و سازمان های بخش خصوصی به صورت برخط (online) و به صورت شبانه روزی . و در هفت روز هفته با کیفیت و ضریب ایمنی بالا و با بهره گیری از ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و کاربردهای آن انجام می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش شهرکی (1390) در مورد تحقیق حاضر، جهت حفظ روایی پرسشنامه،. بعد از مطالعه چندین مقاله و همچنین مصاحبه با متخصصان و کارشناسان بودجه‌ ریزی اقدام به تهیه و تدوین پرسشنامه گردید. و پس از انجام اصلاحاتی از سوی استادان راهنما و مشاور مجدداً برای تعیین روایی از چند نفر از کارشناسان نیز نظرخواهی شد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش شهرکی (1390) پایایی پرسشنامه به شرح جدول زیر به دست آمده است. به علت اینکه پایایی کل ابعاد بالاتر از 7/0 است لذا پایایی پرسشنامه در تمامی ابعاد تایید می شود.

مشخصات پرسشنامه شناسایی بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 41 سوال
تعداد مولفه: 6 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD