پرسشنامه شناسایی شرایط کاری دلخواه دانشجویان نخبه

پرسشنامه شناسایی شرایط کاری دلخواه دانشجویان نخبه

پرسشنامه استاندارد شناسایی شرایط کاری دلخواه دانشجویان نخبه شامل 40 سوال است. که دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
برندسازی کارفرما: به فرایند ساختن هویت برای کارفرمای معین گویند (باکائوس و تیکو ، 2004). برند کارفرما می‌تواند مجموعه‌ای از مزایای عملکردی، اقتصادی و روانشناختی باشد. که به دلیل فرصت استخدام در شرکت بروز می‌کند و توسط شرکت استخدام کننده ارائه می‌شود(امبلر و بارو ، 1996).

روایی و پایایی پرسشنامه
روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش حاتمی (1391) در تحقیق حاضر نیز برای جمع آوری اطلاعات میدانی در بین کارشناسان از پرسشنامه استفاده شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش حاتمی (1391) برای تعیین پایایی در پژوهش‌های کیفی باید نتایج با داده‌های گردآوری شده مطابقت داشته باشد. بر اساس این مدعا از استراتژی‌های معرفی‌شده توسط اری و دیگران (2002: 435و436) برای تعیین پایایی نتایج بکار گرفته شد(نیکرک ، 2009). در زیر استراتژی های قابل استفاده در این طرح پژوهش آورده می‌شود.

شناسایی شرایط کاری

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال:  40 سوال
تعداد مولفه: 8 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: ورد آفیس WORD