پرسشنامه صنایع غذایی

پرسشنامه صنایع غذایی

پرسشنامه استاندارد صنایع غذایی توسط فرانک رشیدی در سال 1393 طراحی شده و دارای 30 سوال و در قالب لیکرت است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

مولفه پرسشنامه
تدارکات
انبار داری
انتقال
پردازش سفارشات
زمان بندی تولید
رمان حمل کالا
بسته بندی

روایی و پایایی پرسشنامه صنایع غذایی
اعتبار یاروایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکرمی کنیم( سرمد و همکاران،1390). برای تعیین روایی می توان از روش های مختلفی استفاده کرد. ما در این پژوهش برای تعیین روایی از روش محتوایی استفاده کردیم. که ما برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه مدیریت منابع انسانی الکترونیک در این پژوهش از نظرات اصلاحی اساتید استفاده شده است.

روایی محتوایی
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390).

برای پایایی این ابزار 30 پرسشنامه تکمیل شده را وارد نرم افزار اس پی اس اس نمودیم. و سپس آلفای کرونباخ ان را بدست اورده ایم که مقدار آن 0837 بدست امد که نشان دهنده پایایی این پرسشنامه می باشد.

همچنین روایی این پرسشنامه توسط چند استاد مسلط به این متغییر تایید شده است.

مشخصات پرسشنامه صنایع غذایی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 30 سوال
تعداد مولفه: 7 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD