پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده (FAD) – ۵۳ آیتمی

پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده (FAD) – ۵۳ آیتمی

سنجش عملکرد خانواده FAD

معرفی پرسشنامه
این پرسشنامه برای سنجیدن عملکرد خانواده بر اساس الگوی مک مستر تدوین شده است و شامل ۵۳ سوال می باشد. این الگو خصوصیات ساختاری و شغلی و تعاملی خانواده را معین می سازد.. جهت تهیه این پرسشنامه ، نسخه انگلیسی پرسشنامه FAD-53 با نسخه فارسی مقیاس سنجش خانواده -۶۰ آیتمی به ترجمه باقر ثنایی تطبیق داده شده است.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی همزمان پرسشنامه با پرسشنامه ۶۰ آیتمی عملکرد خانواده انجام شده . پایایی با آلفای کرونباخ بالای ۸۰% ذکر شده است.

روایی و پایایی : دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
مولفه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: ۷
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD