پرسشنامه عوامل انگیزشی ایزدی

پرسشنامه عوامل انگیزشی ایزدی

پرسشنامه استاندارد عوامل انگیزشی ایزدی

پرسشنامه عوامل انگیزشی ایزدی 1390 شامل 50 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
انگیزش : فرایند روان شناختی است که برانگیختگی، هدایت و تداوم اعمال ارادی (هدفمدار) فرد را موجب می شود. (میچل و لارسون، 1987به نقل از ایزدی، 1390).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
عوامل انگیزشی: در این پژوهش، منظور از عوامل انگیزش نمره ای است که کارکنان به پرسشنامه عوامل انگیزشی میدهند.

مولفه های پرسشنامه

گویه­ های مربوط به مبانی انگیزش

ردیف مبانی انگیزش گویه­های مربوطه
1 عوامل انگیزش – بهداشت 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10
2 عوامل نیازهای سه گانه 11، 12، 13، 14
3 عوامل سلسله مراتب نیازها 15، 16، 17، 18، 19، 20
4 عوامل عزت نفس 21، 22، 23، 24
5 عوامل Z 25، 26، 27، 28، 29، 30
6 عوامل ارزش انتظار 31، 32، 33
7 عوامل برابری 34،35، 36، 37
8 عوامل تعیین هدف 38، 39، 40
9 عوامل اسناد 41، 42،43، 44
10 عوامل تقویت 45، 46
11 عوامل یادگیری اجتماعی 47، 48
12 عوامل ارزیابی شناختی 49،50

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش ایزدی(1390) برای سنجش روایی محتوایی پرسش نامه این پژوهش،. از نظرات متخصصان و خبرنگاران آشنا به مسائل مدیریت و همچنین از نظرات اساتید راهنما و مشاور استفاده شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش ایزدی (1390). پایایی پرسشنامه و مولفه های آن بر اساس آلفای کرونباخ به شرح جدول زیر به دست آمده است.

مشخصات پرسشنامه عوامل انگیزشی ایزدی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 50 سوال
تعداد مولفه: 12 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 10
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 10

فرمت فایل: WORD