پرسشنامه عوامل توسعه اشتغال بسیجیان

پرسشنامه عوامل توسعه اشتغال بسیجیان

پرسشنامه استاندارد محقق ساخته عوامل توسعه اشتغال بسیجیان

پرسشنامه عوامل توسعه اشتغال بسیجیان علیزاده شامل 50 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
اشتغال : اشتغال یکی از عمده ترین مسائل کنونی کشورهای در حال توسعه است. اهمیت این موضوع از آنجاست که خانوارها از یک طرف با کسب درآمد حاصل از کار می توانند مایحتاج زندگی خود را تأمین نمایند. که آثار آن در سطح جامعه، کاهش فسادهای اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی و جلوگیری از مهاجرت است. و از سوی دیگر اشتغال موجب افزایش تولید می گردد. و در سطح کلان ضمن افزایش درآمدهای دولت هزینه های ارزش کشور را نیز تأمین می نماید. (طاهری،عصمت السادات،1391؛ به نقل از علیزاده، 1393).

عوامل محیطی: محیط سازمان عبارت از تمام عواملی که در خارج از مرز سازمان وجود دارند. و بر تمام یا بخشی از سازمان اثرات بالقوه می‌گذارند.(آقاجانی و همکاران، 1388؛ به نقل از علیزاده، 1393).

عوامل محتوایی: متغیرهای محتوایی بر متغیرهای ساختاری اثر می‌گذارند و از نحوه ترکیب و در آمیختن آنها طرح‌های ساختاری به وجود می‌آید.( طاهری،عصمت السادات،1391؛ به نقل از علیزاده، 1393).

عوامل ساختاری: ساختار سازمانی، راه یا شیوه‌ای است که به وسیله آن فعالیت‌های سازمانی تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می‌شود.(طاهری،عصمت السادات،1391؛ به نقل از علیزاده، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این منظور از عوامل توسعه اشتغال بسیجیان نمره ای است. که پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه محقق ساخته عوامل توسعه اشتغال بسیجیان می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش علیزاده (1393) برای تعیین روایی پرسشنامه طرح اولیه پرسشنامه تهیه گردید. و پس از استفاده از نظریات استاد راهنما و مشاور،. در اختیار تعدادی از صاحب‌ نظران جامعه مورد مطالعه قرار داده شده که در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید. و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی تدوین گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش علیزاده (1393)پایایی مولفه های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ . برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمد. در نهایت با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد. و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 50 سوال
تعداد مولفه: 3 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 9
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 9

فرمت فایل: WORD