پرسشنامه عوامل مدیریت زنجیره تامین 18 سوالی

پرسشنامه عوامل مدیریت زنجیره تامین 18 سوالی

پرسشنامه استاندارد عوامل مدیریت زنجیره تامین

پرسشنامه استاندارد عوامل مدیریت زنجیره تامین نوری شامل 18 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
مدیریت زنجیره تامین : مدیریت زنجیره ی تامین عبارت است از هدفی مبتنی بر تشریک مساعی،. برای مرتبط کردن عملیات های تجاری فرا موسسه ای، تا نگرش مشترکی را در مورد فرصت بازار فراهم گردد. پس این یک مدیریت جامع است که می تواند از تامین منبع مواد خام تا خرید مشتری نهایی ادامه یابد. ( فرگوسن ، 64،2000).

تعریف عملیاتی متغیرهای پرسشنامه
در این تحقیق مدیریت زنجیره تامین نمره ای است. که پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه عوامل مدیریت زنجیره تامین می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش نوری(1390) اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور . و چند تن از افراد صاحب نظر مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار می‌باشد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران،1390 ) در تحقیق نوری (1390). پایایی پرسشنامه و هریک از مولفه ها از طریق آلفای کرونباخ به شرح زیر به دست آمده است.

مشخصات پرسشنامه عوامل مدیریت زنجیره تامین

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 18 سوال
تعداد مولفه: 4 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD