پرسشنامه عوامل مرتبط با ناهنجاری پوششی دختران دبیرستانی

پرسشنامه عوامل مرتبط با ناهنجاری پوششی دختران دبیرستانی

پرسشنامه استاندارد عوامل مرتبط با ناهنجاری پوششی دختران دبیرستانی

پرسشنامه استاندارد عوامل مرتبط با ناهنجاری پوششی دختران دبیرستانی جوکار شامل 24 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
نظارت خانواده : به نحوه برقراری ارتباط بین خانواده (پدر – مادر ) و فرزندان اشاره دارد. و تاًثیری که خانواده می تواند با حضور فیزیکی و روانی خود در کنار فرزندان بر آن داشته باشد.

نظارت مدرسه: به تاًثیر و نفوذ کادر آموزشی و دفتری مدرسه بر دانش آموزان اشاره دارد.

وابستگی به دوستان: نوع رابطه و وابستگی و صمیمیت فرد با دوستان و میزان تاًثیرپذیری از آنها.
رسانه های جمعی: فن آوری های نوین ارتباطی که قلمرو وسیعی از مناطق جغرافیایی را تحت پوشش خود قرار می دهند.

تحصیلات والدین : دارا بودن مدرک تحصیلی رسمی از موسسات آموزشی مورد پذیرش دولت ایران می باشد.
تحصیلات والدین : دارا بودن مدرک تحصیلی رسمی از موسسات آموزشی مورد پذیرش دولت ایران می باشد. در پرسشنامه این سوال در بیوگرافی و بصورت تحصیلات پدر و تحصیلات مادر در سطح تربیتی سنجیده شده است.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق منظور از عوامل مرتبط با ناهنجاری های پوششی دختران دبیرستانی نمره ای است که آزمودنی ها از پرسشنامه محقق ساخته به دست می آورند.

مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه
در این تحقیق عوامل مرتبط با ناهنجاری های پوششی دختران دبیرستانی شامل: نظارت خانواده: نظارت مدرسه، وابستگی به دوستان، رسانه های جمعی، تحصیلات والدین، درآمد خانواده، پس انداز، قومیت. توجه به فرایض مذهبی، محل تولد، محل مدرسه.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش جوکار (1393) محاسبه روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری به دست آمد. به این صورت که پرسشنامه سنجش خشونت نسبت به زنان توسط پژوهشگر ترجمه شد، روایی آن توسط چند تن از اساتید متخصص مورد تأیید قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش جوکار (1393)، به منظور سنجش پایایی این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. که طبق نتایج پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار هستند.

مشخصات پرسشنامه عوامل مرتبط با ناهنجاری پوششی دختران دبیرستانی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 24 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD