پرسشنامه عوامل موثر بازارچه مرزی بر انتخاب مقصد خرید

پرسشنامه عوامل موثر بازارچه مرزی بر انتخاب مقصد خرید

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بازارچه مرزی بر انتخاب مقصد خرید

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بازارچه مرزی بر انتخاب مقصد خرید حسین پناهی شامل 8 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی پرسشنامه
بازارچه مرزی (border market): محوطه ای محصور در نقاط صفر مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالاها. یا مکانهایی که طبق تفاهم نامه منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار تعیین می شود. و اهالی دو طرف مرز می توانند محصولات محلی خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات جهت داد و ستد در این بازارچه ها عرضه کنند. (،معاونت اقتصادی و برنامه ریزی پاییز 1380، نقل از حسین پناهی،1393).

گردشگری خرید(shopping tourism): کمیته اجرایی گردشگری خرید (1990) گردشگری خرید را هزینه کرد گردشگران برای کالاهای محسوسی دانسته اند. (بجز غذا و نوشیدنی) که یا در خود مقصد مورد استفاده قرار می گیرد. یا به مبدا زندگی گردشگران منتقل می شود. (نقل از حسین پناهی،1393)

خرید از بیرون (out shopping): خرید مردم بیرون از محیط یا جامعه معمول خود. (تیموتی 2005 . ص 53، نقل از حسین پناهی،1393).

خرید در بازارچه های مرزی (cross-border shopping): نوعی از گردشگری که در نزدیک مرزهای بین المللی اتفاق می افتد. و تحت تاثیر سه عامل کالا ، مزیت قیمتی و مقصد است. (تیموتی 2005 . ص53، نقل از حسین پناهی،1393)

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از عوامل مؤثر بر انتخاب مقصد خرید نمره ای است. که پاسخ دهنده گان به سوالات 8 گویه ای عوامل مؤثر بر انتخاب مقصد خرید می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش (حسین پناهی، 1393) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش (حسین پناهی، 1393)پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ به ترتیب زیر به دست آمده است.

مشخصات پرسشنامه عوامل موثر بازارچه مرزی بر انتخاب مقصد خرید

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 8 سوال
تعداد مولفه: 3 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD