پرسشنامه عوامل موثر بر ارزش گذاری دانش فنی

پرسشنامه عوامل موثر بر ارزش گذاری دانش فنی

پرسشنامه استاندارد محقق ساخته عوامل موثر بر ارزش گذاری دانش فنی

پرسشنامه عوامل موثر بر ارزش گذاری دانش فنی چگینی شامل 19 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
ارزش گذاری دانش فنی : عبارت است از سنجش ارزش دانش فنی از طریق معیارهایی . با مقیاس مقداری به منظور بازنمایی میزان سودمندی و مطلوبیت این دانش در سازمان. (چگینی، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش عوامل موثر بر ارزش گذاری دانش فنی نمره ای است. که پاسخ دهندگان به پرسشنامه محقق ساخته سنجش عوامل موثر بر ارزش گذاری دانش فنی می دهند.

مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه:
عوامل مورد اندازه گیری در این پرسشنامه شامل عوامل ذاتی و فنی، عوامل رقابت افزا و عوامل عملکردی است.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش پایدار چگینی (1392) به منظور اطمینان از روایی ابزار اندازه گیری از روش روایی محتوا استفاده می گردد. در روایی محتوا، تاکید زیاد بر قضاوت شخصی سازندگان ابزار می باشد. لذا روایی پرسش نامه از طریق دریافت نظرات تعداد چهار نفر از متخصصین محیط مورد مطالعه و اعمال نظرات اصلاحی این افراد مورد تایید قرار گرفته است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش پایدار چگینی(1392)، از روش آلفای کرونباخ برای محاسبه پایایی (هماهنگی درونی) پرسش نامه استفاده شده است. برای این منظور تعداد 12 پرسش نامۀ مربوط به شناسایی عوامل تعیین کننده ارزش گذاری دانش فنی میان مدیران و کارشناسان سازمان مورد مطالعه توزیع گردید. بر اساس داده های حاصل از پرسشنامه و محاسبات انجام شده از طریق نرم افزار SPSS، مقدار ضریب پایایی عدد 0.914 می باشد. که این عدد نشان می دهد که پرسشنامه مورد استفاده از قابلیت اعتماد (پایایی) لازم برخوردار است.

مشخصات پرسشنامه عوامل موثر بر ارزش گذاری دانش فنی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 19 سوال
تعداد مولفه: 4 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD