پرسشنامه عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان ناجا تابش فرد

پرسشنامه عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان ناجا تابش فرد

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان ناجا

پرسشنامه عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان ناجا تابش فرد شامل 33 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
یادگیری سازمانی: منظور رشد بینش و تجدید ساخت دهی و بازنگری موفقیت آمیز مشکلات سازمانی توسط افراد است. که نتایج آن در عوامل ساختاری ونتایج سازمان منعکس شود. (سایمون، 1991؛ به نقل از تابش فرد، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق منظور از عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان نمره ای است. که پاسخ دهندگان به پرسشنامه محقق ساخته سنجش عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان ناجا می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). اعتبار محتوای یک آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود. از این رو در پژوهش (تابش فرد، 1393) برای سنجش روایی پرسشنامه از نظرات اساتید و کارشناسان در زمینه مورد مطالعه استفاده شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش تابش فرد (1393) برای بررسی پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده. و ابتدا پرسشنامه را روی 30 نفر از نمونه آماری اجرا کردیم،. سپس از طریق نرم افزار SPSS آلفای کرونباخ برای پرسشنامه (عوامل موثر بر یادگیری سازمانی ناجا) 900/0 به دست آمد که پایایی های قابل قبولی هستند.

مشخصات پرسشنامه عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان ناجا تابش فرد

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 33 سوال
تعداد مولفه: 6 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD