پرسشنامه عوامل کلیدی موثر بر موفقیت توسعه محصولات جدید

پرسشنامه عوامل کلیدی موثر بر موفقیت توسعه محصولات جدید

پرسشنامه استاندارد عوامل کلیدی موثر بر موفقیت توسعه محصولات جدید

پرسشنامه استاندارد عوامل کلیدی موثر بر موفقیت توسعه محصولات جدید ناظمی وادقانی شامل 36 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
عوامل کلیدی موثر بر موفقیت توسعه محصولات جدید: توجه ویژه به حفظ موقعیت رقابتی تجاری در محیط رقابت؛ و توجه ویژه به خواسته ها،. سلایق و نیازمندیهای مشتریان در بازار تقاضا از مهمترین عوامل مهم و کلیدی در توسعه محصولات جدید است.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش عوامل کلیدی موثر بر موفقیت توسعه محصولات جدید از طریق پرسشنامه ای که بدین منظور توسط ناظمی وادقانی (1391) طراحی شده اندازه گیری می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش (قهرمانی، 1390) در این پژوهش، به دلیل استاندارد بودن پرسشنامه . و با توجه به نظر استاد راهنما و اساتید هیأت علمی در رشته مدیریت، پرسشنامه دارای روایی محتوایی می باشد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390).در پژوهش ناظمی وادقانی (1391) پایایی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت توسعه محصولات جدید با آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 36 سوال
تعداد مولفه: 5 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD