پرسشنامه فراخوانی شغلی Praskova Creed & amp Hood

پرسشنامه فراخوانی شغلی Praskova Creed & amp Hood

پرسشنامه استاندارد فراخوانی شغلی

پرسشنامه استاندارد فراخوانی شغلی Praskova Creed & Hood 2014 طراحی شده است و شامل 15 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
فراخوانی شغلی: تأکید بر جستجوی فعال برای توسعه حرفه ای و شخص است. از نظر دینی فراخوانی شغلی به ماموریتی برای خدمت کردن به دیگران اشاره می کند. (پرسکووا و همکاران،2014).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از فراخوانی شغلی نمره ای است که پاسخ دهنده گان به سوالات 15 گویه ای پرسشنامه فراخوانی شغلی می دهند.

مولفه های پرسشنامه

این پرسشنامه دارای 15 سوال و دو مؤلفه می باشد که در زیر به ترتیب به آنها اشاره می کنیم.

  1. معنی گرایی دیگر محور 5 سوال (سوال های 1 تا 5)
  2. معنی گرایی فردی 5 سوال (سوال های 6 تا 10).
  3. درگیری فعال 5 سوال (سوال های 11 تا 15).

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش پروسکووا و همکاران (2014) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش پروسکووا و همکاران (2015) پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 89/ درصد ذکر شده است.

مشخصات پرسشنامه فراخوانی شغلی Praskova Creed & amp Hood

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 15 سوال
تعداد مولفه: 3 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD