پرسشنامه فرهنگ یادگیری سازمانی Watkins and Marsick

پرسشنامه فرهنگ یادگیری سازمانی Watkins and Marsick

پرسشنامه استاندارد فرهنگ یادگیری سازمانی Watkins and Marsick در سال 1997 طراحی شده است و شامل 21 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی پرسشنامه
فرهنگ یادگیری سازمانی : برای سنجش تغییر در جو سازمان، فرهنگ، سیستم و ساختاری که از یادگیری افراد متأثر می شوند به کار می رود (Choi, 2011).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از فرهنگ یادگیری سازمانی نمره ای است. که پاسخ دهنده گان به سوالات 21 گویه ای پرسشنامه فرهنگ یادگیری سازمانی می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه
روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش (Choi, 2011) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش (Choi, 2011) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ به ترتیب زیر به دست آمده است.

مشخصات پرسشنامه فرهنگ یادگیری سازمانی Watkins and Marsick

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 21 سوال
تعداد مولفه: 7 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD