پرسشنامه فناوری اطلاعات رابینز 73 سوالی

پرسشنامه فناوری اطلاعات رابینز 73 سوالی

پرسشنامه استاندارد فناوری اطلاعات رابینز

پرسشنامه فناوری اطلاعات رابینز شامل 73 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی پرسشنامه
فناوری اطلاعات : فناوری اطلاعات به ابزار و روش هایی اطلاق می شود. که به نحوی اطلاعات را در شکل های مختلف (صدا، تصویر، متن) جمع آوری،. ذخیره، بازیابی، پردازش و توزیع می کنند. (ایران نژاد و دیگران ،1392: ص26، سجادی دوست،1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از فناوری اطلاعات است که پاسخ دهنده گان به سوالات 73 گویه ای پرسشنامه فناوری اطلاعات می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش (سجادی دوست، 1393) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش (سجادی دوست، 1393) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ به ترتیب زیر به دست آمده است.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 73 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 10
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 10

فرمت فایل: WORD