پرسشنامه قصد ترک خدمت Dress & shaw, 2001

پرسشنامه قصد ترک خدمت Dress & shaw, 2001

پرسشنامه استاندارد قصد ترک خدمت

پرسشنامه استاندارد قصد ترک خدمت Dress & shaw در سال 2001 طراحی شده است و شامل 4 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
قصد ترک خدمت: کارکنان سازمان قصد دارند که سازمان را ترک کنند یا سازمان آنها را اخراج می کند (سعید و همکاران،2014).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از قصد ترک خدمت کارکنان نمره ای است. كه پاسخ دهنده گان به سوالات 4 گویه ای پرسشنامة قصد ترک خدمت کارکنان می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش سعید و همکاران 2014 روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش سعید و همکاران (2014) پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 81/ درصد ذکر شده است.

مشخصات پرسشنامه قصد ترک خدمت Dress & shaw, 2001

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 4 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
مقاله بیس : دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD