پرسشنامه استاندارد رویکردهای مطالعه

پرسشنامه استاندارد رویکردهای مطالعه

پرسشنامه استاندارد رویکردهای مطالعه

این پرسشنامه که دارای ۵۲ گویه می باشد برای توصیف منظم شیوه های مطالعه و یادگیری دانش آموزان تدوین شده است. پرسشنامه رویکردهای مطالعه توسط مارتون و سلجو (۱۹۷۶-۱۹۹۶ ) تدوین شده است که با کارهای انت وایستل و رامسدن (۲۰۰۰) کامل تر شده است .

روایی و پایایی پرسشنامه
برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی استفاده شد . نتایج تحلیل عاملی نشان داد که پرسشنامه مورد بحث برای اندازه گیری سه عامل “رویکردهای عمیق “‌، “رویکرد راهبردی”‌و “رویکرد سطحی بی تفاوتی” مناسب است . همبستگی مقیاس های فرعی هر عامل با عامل مربوط بین ۰٫۴۲ تا ۰٫۷۹ گزارش شده است .

روایی و پایایی : دارد
ابعاد (مولفه): دارد
نوع فایل: پی دی اف PDF
تعداد صفحات: ۸
منبع: دارد
تعاریف عملیاتی و مفهومی: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 8

فرمت فایل: PDF