پرسشنامه نوآوری‌ سازمانی – محرک های نوآوری

پرسشنامه نوآوری‌ سازمانی – محرک های نوآوری

پرسشنامه استاندارد نوآوری‌ سازمانی – محرک های نوآوری

پرسشنامه نوآوری‌ سازمانی – محرک های نوآوری يزدان پناه شامل 8 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
نوآوری : نوآوري را به صورت اتّخاذ ابزار ، سيستم ، سياست ، برنامه و محصول / خدمت خريداري شده داخلي يا توليد شده كه براي سازمان جديد است تعريف مي كنند.رابينز نوآوري را فرآيند اخذ ايده خلاّق و تبديل آن به محصول ، خدمات و روشهاي جديد عمليّات مي داند (نقدريان و همكاران ، 1387،ص 50؛ به نقل از يزدان پناه، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
نوآوري : قابليّت نوآوري شامل نوآوري فنّي و نوآوري اداري است .نوآوري شامل : محصولات، بازاريابي ، خدمات و تكنولوژي مورد استفاده براي توليد محصولات ، فروش محصول و يا ارائه خدمات به طور مستقيم مي باشد.در اين تحقيق نوآوري با فاكتور هاي زير سنجيده مي شود:
ارايه خدمات جديد ، راه هاي جديد براي ارايه خدمات،خلاّق عمل كردن، ريسك پذير بودن، معرفي محصولات جديد، توسعه ابزار هاي فناوري اطلاعات،عدم تمركز گرايي و انعطاف پذيري در وظايف .

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش يزدان پناه (1392) برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شده است. بدین صورت که پرسشنامه، در اختیار تعدادی از صاحب‌نظران سازمان و مدیریت قرار گرفته است در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی مورد استفاده قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش يزدان پناه (1392) پایایی مولفه های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم¬افزار SPSS به دست آمده و با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

روایی و پایایی : دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری)
تعداد سوال: 8 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD