پرسشنامه مدیریت ارتباط با دانشجو

پرسشنامه مدیریت ارتباط با دانشجو

پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با دانشجو

پرسشنامه مدیریت ارتباط با دانشجو خاکبازی شامل 12 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
مدیریت ارتباط با دانشجو (Student relationship management): تخصص ویژه ای از CRM (مدیریت ارتباط با مشتری)، است. که برای موسسات آموزشی به کار می رود. و شامل خودکار و هماهنگ سازی شماری از فرایندهای مختلف، با هدف بهبود تجربه دانشجو. می باشد.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
SRM عملیاتی: فرایندها و تکنولوژی هایی که موجب بهبود کارایی خدمات عملیاتی . و فرایندهای اصلی دانشگاه شده و شامل اتوماسیون خدمات، سیستم ثبت نام، رزرو غذا و غیره می باشد.

SRM تحلیلی: از تحلیل اطلاعات دانشجو برای بهبود فرایند های اداری و دانشگاهی استفاده می کند،. شامل: سیستم های پایگاه داده ، ایجاد صفحه شخصی برای دانشجو ، گزارش دهی، تجزیه و تحلیل و پیدا کردن اطلاعات مربوط در صورت لزوم.

SRM تعاملی: نقطه تماس با دانشجواست. هر وظیفه در نظام ارتباط با دانشجو که نقطه تماس . بین دانشجو و دانشگاه را فراهم نماید، SRM مشارکتی تلقی می شود. در این رو ش دانشجو می تواند از سهل ترین روش به دلخواه خود . ( ایمیل، تعاملات رو در رو، تکنولوژی های صدا و …) برای ارتباط با دانشگاه استفاده کند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش خاکبازی (1393) برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شده است. بدین صورت که پرسشنامه، در اختیار تعدادی از صاحب‌ نظران سازمان و مدیریت قرار گرفته است در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید. و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی مورد استفاده قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش خاکبازی (1393) پایایی مولفه های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ . برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمده و با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد. و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

مشخصات پرسشنامه مدیریت ارتباط با دانشجو

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 12 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD