پرسشنامه مدیریت دانش توسط نیر به نقل از زارع

پرسشنامه مدیریت دانش توسط نیر به نقل از زارع

پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش توسط نیر

پرسشنامه مدیریت دانش توسط نیر 1390 به نقل از زارع 1392 شامل 25 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
مدیریت دانش : استمپز (1999) مدیریت دانش را فراهم آوری دانش مورد نیاز در زمان و مکان مورد نیاز و برای شخص نیازمند تعریف می کند. او هم چنین معتقد است که بهترین چیز داشتن در موضوعی خاص نیست، بلکه دانستن مکان و طرز دسترسی به دانش است. (زارع، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق منظور از مدیریت دانش نمره ای است که است. که آزمودنی از پرسشنامه مدیریت دانش نیر کسب می کنند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم(سرمد و همکاران،1390). در پژوهش زارع (1392) برای برآورد روایی محتوایی پرسشنامه طراحی شده. (جهت ارزیابی اینکه تا جه حد ماده های پرسشنامه همان گویه ها را اندازه گیری می کنند؟).

پرسشنامه به چند تن از اساتید صاحب نظر گروه علوم تربیتی ارایه شد. اساتید صاحب نظر اعلام نمودند پرسشنامه، به طور زیاد تا خیلی زیاد همان گویه ها را اندازه گیری می کنند. که برای آن ساخته شده اند. به این ترتیب می توان بیان کرد که پرسشنامه تهیه شده از اعتبار محتوایی خوبی برخوردار است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش زارع (1392) جهت برآورد پایایی پرسشنامه و مولفه های آن از آلفای کرونباخ استفاده شد که ضرایب پایایی در جدول زیر آورده شده است.

مشخصات پرسشنامه مدیریت دانش توسط نیر به نقل از زارع

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 25 سوال
تعداد مولفه: 4 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD