پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع مبتنی بر ابعاد مدیریت کیفیت جامع

پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع مبتنی بر ابعاد مدیریت کیفیت جامع

پرسشنامه استاندرد مدیریت کیفیت جامع مبتنی بر ابعاد مدیریت کیفیت جامع

پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع مبتنی بر ابعاد مدیریت کیفیت جامع پاتانایاک و خنیفر و حیدرنیا شامل 36 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
مدیریت کیفیت جامع: تلاشی است پیگیر برای بهبود مستمر فرآیندها، تولیدات، خدمات. و همه فعالیتهای سازمانی در جهت تأمین نیازهای مشتری یا ارباب رجوع، تقویت اهرم رقابتی و دستیابی به سطح بهینه انجام کار در رابطه با شرایط متغیر محیطی. (زمردیان، 1373).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
مدیریت کیفیت جامع: نمره ای که مشتریان به پرسشنامه محقق ساخته مدیریت کیفیت جامع مبتنی بر مقیاس پاتانایاک (2011) و خنیفر و حیدرنیا (1385) در ابعاد توانمندسازی کارکنان،. پاسخگویی، سرعت در ارائه خدمات، صحت در ارائه خدمات، زیبایی فضای ارائه خدمات،. رعایت ملاحظات ارزشی و اعتقادی، انعطاف پذیری، اعتمادمحوری و شفافیت و اطلاع رسانی در ارائه خدمات اختصاص می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد .که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در این پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی محتوا استفاده شده است. بدین صورت که پرسشنامه ابتدا به تعدادی از صاحب نظران و اساتید مدیریت و علوم رفتاری از جمله استاد راهنما و مشاور داده شده و از آنها در مورد سوالات و ارزیابی فرضیه ها نظرخواهی گردید. که با انجام اصلاحات مورد نیاز، به اتفاق پرسشنامه را تایید نمودند(محمودی فر، 1392)

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). برآورد پایایی پرسشنامه در تحقیق(محمودی فر،1392) از طریق آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار spss انجام گرفته است که مقدار آن بین 0 و 1 است. در ادامه مقدار آلفای هر یک از متغیرها خواهد آمد.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 36 سوال
تعداد مولفه: 9 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD