پرسشنامه مشارکت در تصمیم گیری Lines and Wanous and colleagues

پرسشنامه مشارکت در تصمیم گیری Lines and Wanous and colleagues

پرسشنامه استاندارد مشارکت در تصمیم گیری (Lines (2004) and Wanous and colleagues (2000 طراحی شده است و شامل 5 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
مشارکت در تصمیم گیری : به سهیم شدن کارکنان در فرایند تصمیم گیری که در سازمان وجود دارد گفته می شود.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از مشارکت در تصمیم گیری نمره ای است. كه پاسخ دهنده گان به سوالات 5 گویه ای پرسشنامة مشارکت در تصمیم گیری می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه
روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش لاینز (2004) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش لاینز (2004) پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 78/ درصد ذکر شده است.

مشخصات پرسشنامه مشارکت در تصمیم گیری Lines and Wanous and colleagues

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 5 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD