پرسشنامه مشارکت سیاسی

پرسشنامه مشارکت سیاسی

پرسشنامه استاندارد اخته مشارکت سیاسی

پرسشنامه استاندارد مشارکت سیاسی فرج‌ زاده شامل 26 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
مشارکت سیاسی : مشارکت سیاسی به معنای مساعی سازمان یافتن شهروندان برای انتخاب رهبران خویش،. شرکت موثر در فعالیت‌ها و امور اجتماعی و سیاسی و تاثیر گذاشتن بر صورت‌بندی و هدایت سیاست دولت است. (آقا بخشی، 1375: ‌به نقل از فرج زاده، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
داشتن مقام سیاسی یا اداری، جست‌ و جوی مقام سیاسی یا اداری، عضویت فعّال در یک سازمان سیاسی،. عضویت فعّال در یک سازمان شبه‌سیاسی، مشارکت در اجتماعات عمومی، تظاهرات و … ،. عضویت انفعالی در یک سازمان سیاسی، عضویت انفعالی در یک سازمان شبه‌ سیاسی،. مشارکت در بحث‌های سیاسی غیر رسمی، اندک علاقه و میل به سیاست.

مولفه های پرسشنامه
در مجموع سطوح زیر را می‌توان برای مشارکت سیاسی برشمرد.

  1. حق رأی و شرکت در انتخابات
  2. حق فعالیت‌های سیاسی و عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی.
  3. حق کاندیداتوری در انتخابات
  4. دخالت در تصمیم‌گیری‌های کلان و تغییرات ساختاری.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش فرج‌زاده (1393) به اعتبار قابل قبول در این پژوهش،. ابتدا طی جلسات متعدد با کمک استاد راهنما به انتخاب معتبرترین شاخص های گردآوری شده از بین شاخص های حاضر در پرسش نامه های موجود و آزمون شده قبلی، اقدام نمودیم. علاوه برآن، تمامی گویه های استخراج شده در اختیار چند تن از اساتید و کارشناسان مرتبط با موضوع مورد مطالعه قرار گرفت. اشتراک نظر آنها بر گویه ها، مبنی بر معتبر بودن سنجه مورد نظر بود.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش فرج‌زاده (1393)، پایایی این پرسشنامه در پژوهش مقدماتی بر روی 30 نفر از دانشجویان ‌با آلفای کرونباخ 0.86= ά محاسبه گردیده است. با توجه به این‌که معمولاً پایایی فراتر از 70/0 مطلوب است، می‌توان استنباط کرد. که پرسشنامه‌های مورد استفاده در پژوهش، پایایی نسبتاً بالایی دارند.

مشخصات پرسشنامه مشارکت سیاسی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 26 سوال
تعداد مولفه: 4 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD