پرسشنامه موفقیت شغلی 8 سوالی

پرسشنامه موفقیت شغلی 8 سوالی

پرسشنامه استاندارد موفقیت شغلی Gattiker & Larwood شامل 8 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
موفقیت شغلی: نتایج خواستنی و مطلوب مرتبط با بازده کار فرد در طول یک دوره از زمان می باشد. ( شاکلی و همکاران، 2016).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از موفقیت شغلی نمره ای است كه پاسخ دهنده گان به سوالات 8 گویه ای پرسشنامة موفقیت شغلی می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه
روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش شاکلی و همکاران (2016) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش مدسون و همکاران (2005) پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ بالای 70/ درصد ذکر شده است.

مشخصات پرسشنامه موفقیت شغلی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 8 سوال
تعداد مولفه:  تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD