پرسشنامه اعتماد سازمانی مک نایت 18 سوالی

پرسشنامه اعتماد سازمانی مک نایت 18 سوالی

پرسشنامه استاندارد درباره اعتماد سازمانی

پرسشنامه اعتماد سازمانی توسط مک نایت 2002 طراحی شده است. این پرسشنامه دارای 18 سوال و 3 مؤلفه اعتماد به همکاران، اعتماد به مدیریت و اعتماد به محیط کار می باشد. و بر اساس طیف پنح گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (کارکنان به اطلاعاتی که از طریق همکاران در سازمان به دست می آورند، اعتماد دارند.) به سنجش اعتماد سازمانی می پردازد.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

در این تحقیق منظور از اعتماد سازمانی نمره ای است که پاسخ دهندگان به سوالات 18 گویه ای پرسشنامه اعتماد سازمانی می دهند.

مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه

توزيع سوالات اعتماد سازمانی

اعتماد سازمانی تعداد سوالها شماره سوالها
اعتماد به همکاران 6 1-6
اعتماد به مدیریت 6 7-12
اعتماد به محیط کار 6 13-18

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،۱۳۹۰). در این پژوهش روایی پرسشنامه در پروژهش (یوسفی، 1393) سنجیده شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتمادیا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،۱۳۹۰). ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در پژوهش (یوسفی، ۱۳۹۳) برای این پرسشنامه بالای ۷/۰ برآورد شد.

روایی و پایایی: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
مولفه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD