پرسشنامه استاندارد نحوه تصمیم گیری مدیران

پرسشنامه استاندارد نحوه تصمیم گیری مدیران

پرسشنامه در مورد نحوه تصمیم گیری مدیران

پرسشنامه استاندارد نحوه تصمیم گیری مدیران شامل 17 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
تصمیم گیری : تصمیم گیری نوعی کنترل دقیق برای تمامی سطوح سازماندهی در یک سازمان محسوب می شود. (دومنیک ،2009 : 1، نقل از نصرت ابادی، 1391).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از نحوه تصمیم گیری مدیران نمره ای است. که پاسخ دهنده گان به سوالات 17 گویه ای پرسشنامه آگاهی نحوه تصمیم گیری مدیران می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش نصرت آبادی (1391) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش نصرت آبادی (1391) پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 79/ درصد ذکر شده است.

بخشی از سوالات پرسشنامه

ردیف سوالات پرسشنامه ب (نحوه تصمیم گیری مدیر) هرگز بندرت برخی اوقات غالبا مواره
1 در برخورد با مشکلات کاری و یافتن راه حل ، هدفی که در اولویت قرار دارد از میان برداشتن مشکل است ؟
2 در برخورد با مشکلات کاری هدف از حل مشکل به وضوح برای من روشن است ؟
3 در برخورد با مشکلات کاری هدف سازمان در اولویت قرار دارد ؟
4 در برخورد با مشکلات کاری هدف از حل مشکل برای من کاملا مشخص و تعریف شده است ؟
5 در برخورد با مشکلات کاری قبل از اقدام به حل مشکل ، مشکل را برای خود به وضوح تعریف می کنم ؟
6 دربرخورد با مشکلات کاری قبل از اقدام به حل مشکل اطلاعات کاملی از مشکل به دست می آورم ؟
7 دربرخورد با مشکلات کاری قبل از اقدام به حل مشکل اطلاعات مرتبط با مشکل را کاملا تجزیه و تحلیل می کنم ؟
8 دربرخورد با مشکلات کاری قبل از اقدام به حل مشکل اطلاعات مرتبط با موضوع را بدون تعصب و بینشی خاص به دست می آورم ؟

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 17 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD