پرسشنامه نشانگان افت روحیه DS کیسان و همکاران

پرسشنامه نشانگان افت روحیه DS کیسان و همکاران

پرسشنامه نشانگان افت روحیه DS کیسان و همکاران

پرسشنامه نشانگان افت روحیه DS کیسان و همکاران 2004 به نقل از فرمانی شهرضا شامل 24 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
نشانگان افت روحیه : نشانگان افت روحیه بیانگر احساس فقدان معنا و هدف در زندگی، احساس ناامیدی و درماندگی،. نشانه ها و احساس تسلیم‌ شدگی، ناتوانی مداوم در مقابله، بی کفایتی ذهنی و عزت نفس پایین است. (وهلینگ و همکاران، 2011).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش بر اساس پرسشنامه سنجش نشانگان افت روحیه DS کیسان 2004 اندازه‌گیری خواهد شد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش فرمانی شهرضا(1393) اعتبار محتواي اين پرسشنامه توسط اساتيد راهنما و مشاور و چند تن از افراد صاحبنظر مورد تأييد قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار مي‌باشد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،1390). ضریب پایایی در جمعیت عادی در پژوهش بهمنی، فرمانی،. امین اسماعیلی و نقیایی (1393)، 2/87% و در افراد مبتلا به عفونت ویروس نقص سیستم ایمنی انسان 7/96% به دست آمد. (فرمانی شهرضا، 1393).

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: ۲۴سوال
تعداد مولفه: ۵ مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD