پرسشنامه نقش اتاق‌ های گفتگوی اینترنتی در ارتکاب جرایم اخلاقی

پرسشنامه نقش اتاق‌ های گفتگوی اینترنتی در ارتکاب جرایم اخلاقی

پرسشنامه استاندارد محقق ساخته نقش اتاق‌ های گفتگوی اینترنتی در ارتکاب جرایم اخلاقی

پرسشنامه استاندارد نقش اتاق‌ های گفتگوی اینترنتی در ارتکاب جرایم اخلاقی شامل 25 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
چت روم : محلی که در آن کاربران به تبادل اطلاعات نوشتاری، تصویری و… می‌پردازند. کاربران از طریق کامپیوتر و اتصال به شبکه اینترنت به گفتگوی هم‌زمان با هم می‌پردازند.

جرایم اخلاقی: در این پایان نامه جرایم اخلاقی به مواردی گفته می‌شود. که فرد در صورت زیر پانهادن این اصول در فضای مجازی تالارهای گفتگو مجرم شناخته شده و از سوی قانون و عرف مورد مجازات و تنبیه واقع گردد. (بهشتی، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق نقش اتاق‌ های گفتگوی اینترنتی در ارتکاب جرایم اخلاقی به وسیله پرسشنامه ای که بدین منظور تهیه شده است اندازه گیری می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش بهشتی (1393) برای تعیین روایی محتوا پرسشنامۀ تهیه شده،. ابتدا آنها در اختیار استاد راهنما، مشاور،. مدیران و کارشناسان صاحب نظر و خبرۀ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی،. و پلیس سایبری و اساتید حوزه علوم ارتباطات قرار گرفته و با اصلاحاتی پرسشنامه‌ها مورد تآیید واقع گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش بهشتی (1393)، به منظور سنجش پایایی این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. که طبق نتایج پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار هستند.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 25 سوال
تعداد مولفه: 6 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 9
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 9

فرمت فایل: WORD