پرسشنامه نگرش حرفه ای شغلی معلمان و اساتید

پرسشنامه نگرش حرفه ای شغلی معلمان و اساتید

پرسشنامه استاندارد نگرش حرفه ای شغلی معلمان و اساتید

پرسشنامه نگرش حرفه ای شغلی معلمان و اساتید یزدان پناه 1393 شامل 18 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

پرسشنامه استاندارد نگرش حرفه ای(شغلی) معلمان و اساتید (یزدان پناه، 1393).

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
نگرش شغلی : افکار مثبت و منفی ، علاقه و یا تنفر، اعتقاد به خدمت ، فداکاری و راهنمایی، احساس مراقبت ،. مهربانی ، قبول تفاوت ها و تقسیم وظایف ، احساسات و رفتار کارکنان، معلمان در برابر شغل خود را نگرش شغلی می‌گویند. (صمدی ،1385).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
نگرش حرفه‌ای :بر اساس امتیازی که معلمان در پرسشنامه نگرش شغلی به محل کار خود اختصاص می دهند اندازه گیری می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش یزدان پناه،( 1393) جهت تعیین روایی نظر تعدادی از متخصصان رشته مورد نظر به ویژه استاد راهنما در این باره پرسیده شد. و بعد از بررسی ها محتوای پرسشنامه مورد نظر مورد تأیید این متخصصان قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش یزدان پناه (1393) پایایی این پرسشنامه به شرح زیر به دست آمده است.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 18 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD