پرسشنامه نیازهای پایه ای روان شناختی

پرسشنامه نیازهای پایه ای روان شناختی

پرسشنامه استاندارد نیازهای پایه ای روان شناختی

پرسشنامه نیازهای پایه ای روان شناختی گاواردیا، دسی و ریان به نقل از سدیدی شامل 21 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
نیازهای پایه ای روان شناختی : نیازهای روان شناختی شامل احساسات درونی از شایستگی، استقلال ، و وابستگی هستند. که خشنودی از این نیازها برای تسهیل انگیزش خودمختاری ضروری هستند. (دسی و ریان، 2000؛ به نقل از سدیدی، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از پایه ای روان شناختی نمره ای است. که آزمودنی ها از مقیاس نیازهای پایه ای روان شناختی گاواردیا، دسی و ریان،2000 کسب می کنند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش سدیدی (1392) برای تعیین روایی محتوا پرسشنامۀ تهیه شده،. ابتدا آنها در اختیار استاد راهنما، مشاور، مدیران و کارشناسان صاحب نظر قرار گرفت و با اصلاحاتی پرسشنامه‌ مورد تآیید واقع گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش سدیدی (1392)، به منظور سنجش پایایی این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. که طبق نتایج پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار هستند.

مشخصات پرسشنامه نیازهای پایه ای روان شناختی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 21 سوال
تعداد مولفه: 3 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD