پرسشنامه هرزه نگاری اینترنتی

پرسشنامه هرزه نگاری اینترنتی

پرسشنامه استاندارد هرزه نگاری اینترنتی

پرسشنامه هرزه نگاری اینترنتی جلالی شامل 23 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

هرزه ‌نگاری اینترنتی : کلمه هرزه ‌نگاری از کلمات یونانی graphia porno اخذ شده که به معنای « توصیف فعالیت روسپی‌ها» است. و از لحاظ عرف عمومی به معنای مطالبی است که از لحاظ جنسی آشکار هستند و به قصد تحریک جنسی ارائه می‌شوند . علی رغم تعریف فرهنگی ادبی صحیح آن، هرزه ‌نگاری به طور کلی با هر چیزی که رفتار جنسی را نشان می‌دهد. و علت هیجانات جنسی است، شناخته می‌شود.

هرزه ‌نگاری اینترنتی به عنوان یک معضل مهم و مسأله بحث برانگیز مطرح است. متفکران و محققان علوم رفتاری با تحقیقات گسترده در این زمینه، به دنبال تأثیرات روحی و روانی و اجتماعی این پدیده هستند. و خواستار وضع محدودیت‌های قانونی بیشتر در ارائه مطالب مستهجن می‌باشند. هرزه ‌نگاری عامل ایجاد بیماری‌های جنسی و روانی زیادی همچون آزار کودکان و تجاوز به عنف است. علاوه بر این که اعتیاد به هرزه‌ نگاری، موجب اختلال در روابط صحیح و صمیمی خانوادگی و زندگی زناشویی نیز هست.

این که هرزه ‌نگاری تأثیرات بسیار مضری بر مصرف‌کنندگان دارد، به یک مسأله بحث انگیز نه تنها برای مردم عادی بلکه حتی برای دانشمندان علوم رفتاری تبدیل شده است. دو کمسیون ملی گزارش کمسیون ریاست جمهوری (آمریکا) درباره هرزه ‌نگاری و اعمال مستهجن، و اصلاحیه اول قانون اساسی اعلام کردند. که یک قاضی یا هیأت داوری به نمایندگی از جامعه، باید مواردی از هرزه ‌نگاری را تعیین کنند. که: به طور کلی خواهان یک علاقه شدید (وقیح، هولناک، بی‌شرمانه یا شهوانی) جنسی هستند. (جلالی، 1391).

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
برای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌ گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمودن‌هایی که ویژگیهای مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند بکار می‌رود.

در اینگونه ابزار، پاسخ هر سوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. سرمد و همکاران (1387) معتقدندکه «برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوالات پرسشنامه. یا زیرآزمون و واریانس کل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آورد» (ص 169).

ضریب پایایی پرسشنامه‌های از طریق فرمول زیر به وسیله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.

پرسشنامه هرزه نگاری اینترنتی: پرسشنامه هرزه نگاری اینترنتی توسط جلالی (1391) طراحی و اعتباریابی شده است. این پرسشنامه شامل 23 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، این پرسشنامه توسط جلالی (1391) اعتباریابی شده است.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
تعداد گویه ها: 23
تفکیک ابعاد: ندارد
تعاریف نظری و عملیاتی: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 12
منابع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 12

فرمت فایل: WORD