پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت

پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت

پرسشنامه عملکرد سازمانی داری 42 گویه و هفت خرده مقیاس شامل توانایی، وضوح، کمک، مشوق، ارزیابی، اعتبار و محیط می­ باشد. که بر اساس طیف 5 گزینه­ ای لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد تنظیم شده است.

ویژگی های پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت

هدف : این پرسشنامه به منظور سنجش سطح عملکرد سازمانی کارکنان، کارمندان سازمان ­ها و شرکت های خصوصی و دولتی طراحی گردیده است.

توضیحات : مقیاس عملکرد سازمانی داری 42 گویه و هفت خرده مقیاس شامل توانایی (4 سوال)،. وضوح (7 سوال)، کمک (5 سوال)، مشوق (6 سوال)، ارزیابی (9 سوال)، اعتبار (6 سوال) و محیط (5 سوال) می­ باشد. که بر اساس طیف 5 گزینه­ ای لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد تنظیم شده است.

روایی و پایایی : اسدی و همکاران (1388)، ضریب پایایی آزمون را برای کل پرسشنامه بالای 0.7 گزارش کردند. همچنین آن­ها از طریق روایی سازه و روایی همگرا روایی پرسشنامه را مورد تایید قرار دادند.

عملکرد سازمانی و ابعاد آن

شیوه نمره گذاری : این پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج گزینه­ ای لیکرت خیلی کم (1) تا خیلی زیاد (5) تنظیم شده است.

ردیف خرده مقیاس سوالات تعداد سوال
1 توانایی 1-2-3-20 4
2 وضوح 4-5-6-7-8-38-39 7
3 کمک 9-11-12-13-15 5
4 مشوق 16-18-19-21-22-25 6
5 ارزیابی 23-30-31-32-33-34-35-36-37 9
6 اعتبار 17-24-26-27-28-29 6
7 محیط 10-14-40-41-42 5

تعریف مفهومی عملکرد سازمانی

عملکرد سازمانی پدیده ای پیچیده است که شاید ساده ­ترین تعبیر برای آن را بتوان مجموعه فعالیت های معطوف به دستیابی بر اهداف سازمانی دانست. از این رو عملکرد سازمانی به این موضوع مربوط می شود که یک سازمان چه مقدار به اهداف خود رسیده است. (سنفورد، 2009).

مدل مفهومی

عملکرد سازمانی

تعاریف دیگر عملکرد سازمانی

عملکرد عبارتست از مجموع رفتارهای در ارتباط با شغل که افراد از خود نشان می دهند. عملکرد معیار پیش­ بینی یا معیار وابسته ی کلیدی در چارچوبی که ارائه می دهیم می باشد. که این چارچوب بعنوان وسیله­ ای برای قضاوت در مورد اثر بخشی افراد، گروه­ ها و سازمان­ ها عمل می­ کند. عملکرد رفتاری است در جهت رسیدن به اهداف سازمانی و اندازه­ گیری شده یا ارزش گذاری شده است.

سازمان­ ها نیز نیاز به شناخت کارایی کارکنان خود دارند تا بر اساس آن وضعیت نیروی انسانی خود را بهبود بخشند و بدین طریق بر حجم ارائه خدمات خود دارند. تا بر اساس آن وضعیت نیروی انسانی خود تحولات مثبت را ایجاد کنند. به قول یکی از فیلسوفان اسلام شناس زمانی یک مجموعه می­ تواند باقی بماند. و اثر مطلوب بدهد که آن مجموعه موزون باشد،. یا به عبارتی از لحاظ مقدار لازم هر جزء و کیفیت ارتباط اجزا با یکدیگر در آن مجموعه توازن یا عدالت برقرار باشد.

عملکرد سازمانی

مشخصات پرسشنامه عملکرد سازمانی

روایی و پایایی: دارد
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
تعداد سوال: 42
تعداد بعد: 7
نوع فایل: ورد آفیس word
تعداد صفحات : 6
منابع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD