پرسشنامه هوش هیجانی 33 سوالی

پرسشنامه هوش هیجانی 33 سوالی

پرسشنامه استاندارد پرسشنامه هوش هیجانی

پرسشنامه هوش هیجانی (EQI) سیبریا شیرینگ به نقل از قدس شامل 33 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
هوش هیجانی : شکلی از هوش که از هیجانات وتفکر منتج شده و بمعنی رسیدن به ساختار کلی و توانایی های هیجانی، شخصیتی و اجتماعی است. و با توانایی مقابله با درخواست ها، سازگاری و انطباق با محیط پیرامون که برای موفق شدن در برآوردن خواست های اجتماعی لازم است، ارتباط دارد. ( بار-آن ، 1999؛ به نقل از قدس، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
منظور از هوش هیجانی در این تحقیق نمره ای است که آزمودنی ها از طریق پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ به دست می آورند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش قدس (1392) برای تعیین روایی پرسشنامه ها ، ازروایی صوری ومحتو ا استفاده شد. نحوه ی کاربدین ترتیب بود که متخصصین این قلمرو یعنی روانشناسان وتعدادی ازمدیران به بررسی سئوالات پرسشنامه پرداختند.  وسپس استادان راهنما ومشاور آن را مورد بازبینی قراردادند، حذف واضافه های لازم دراین خصوص انجام شد. و در نهایت پرسشنامه، حاصل بحث وتبادل نظر با این متخصصین می باشد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش قدس (1392) میزان هماهنگی درونی این مقیاس از طریق α کرونباخ برابر 78/0 بدست آمد که مطلوبیت آزمون را نشان می دهد .

مشخصات پرسشنامه هوش هیجانی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 33 سوال
تعداد مولفه: 5 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD