پرسشنامه وابستگی به نیکوتین تنباکو

پرسشنامه وابستگی به نیکوتین تنباکو

پرسشنامه استاندارد وابستگی به نیکوتین تنباکو

پرسشنامه وابستگی به نیکوتین تنباکو دارای 5 سوال بوده و هدف آن بررسی وابستگی به نیکوتین تنباکو می باشد. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه
بر اساس تعاریف سازمان بهداشت جهانی وابستگی به نیکوتین توسط مجموعه ای از پدیده های فیزیولوژیک،. رفتاری و شناختی مشخص که در آن استفاده از یک ماده برای فرد در اولویت بسیار بالاتری قرار خواهد گرفت، ایجاد می شود. از معیارهای تشخیص وابستگی در میان افراد، تمایل قوی و یا اجبار به استفاده از مادهی خاص،. علیرغم آگاهی و داشتن شواهدی از عواقب مضر آن، مشکل در کنترل سطح استفاده از آن، نشانه های ترک فیزیولوژیکی و افزایش سطح تحمل می باشد. مشخصات وابستگی به نیکوتین شامل تحمل، هوس مشخص، احساس نیاز به استفاده از تنباکو،. وجود علائم ترک در طول دوره قطع مصرف و از دست دادن کنترل می باشد. (سعید فیروزآبادی و همکاران، 1394).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از وابستگی به نیکوتین تنباکو نمره ای است. که کارکنان به سوالات 5 گویه ای پرسشنامه وابستگی به نیکوتین تنباکو می دهند .

روایی و پایایی پرسشنامه

پایایی
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی این پرسشنامه با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ…… ( پایایی درون فایل)

روایی
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).( روایی درون فایل).

مشخصات پرسشنامه وابستگی به نیکوتین تنباکو

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 5 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مقاله بیس: دارد (از پایگاه معتبر امرالد)
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD