پرسشنامه وجهه ادراک شده سازمان 3 سوالی

پرسشنامه وجهه ادراک شده سازمان 3 سوالی

پرسشنامه استاندارد وجهه ادراک شده سازمان

پرسشنامه وجهه ادراک شده سازمان Stanaland et al شامل 3 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی پرسشنامه
وجهه (شهرت) ادراک شده سازمان : شهرت سازمان عبارت است از ادراک و ارزیابی کلی ذی‌ نفعان از شرکت در طول زمان. این ارزیابی از تجربه مستقیم ذی‌ نفعان از شرکت،. ارتباط شرکت که حاوی اطلاعاتی از آن باشد و مقایسه این اطلاعات با عملکرد سایر رقبا شکل می گیرد. ( Stanaland et al, 2011، نقل از لطفی فروزان، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از وجهه ادراک شده سازمان است. که پاسخ دهنده گان به سوالات 3 گویه ای پرسشنامه وجهه ادراک شده سازمان می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش (لطفی فروزان، 1393) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش(لطفی فروزان، 1393) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ به ترتیب زیر به دست آمده است.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 3 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD