پرسشنامه پارامترهای قدرت نسبی برند

پرسشنامه پارامترهای قدرت نسبی برند

پرسشنامه استاندارد پارامترهای قدرت نسبی برند

پرسشنامه پارامترهای قدرت نسبی برند دارای 7 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از پارامترهای قدرت نسبی برند است. که پاسخ دهنده گان به سوالات 7 گویه ای پرسشنامه پارامترهای قدرت نسبی برند می دهند.

مولفه های پرسشنامه

قدرت نسبی برند کاملا موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کاملا مخالفم
1.برند از سود دهی بالایی برخوردارد است.
2.برند دارای تصویری شفاف و قوی در ذهن مصرف کننده است.
4.میزان رضایت مشتری از برند بالاست.
5.میزان وفاداری مشتری به برند بالا است.
6.میزان شکایات و مرجوعی های محصول های تحت برند کم است.
7.میزان آگاهی (به خاطر آوری) مصرف کنندگان از برند بالاست.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش فرزین (1391) اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید راهنما . و مشاور و چند تن از افراد صاحبنظر مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار می‌باشد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش فرزین (1391) پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 72/ درصد ذکر شده است.

مشخصات پرسشنامه پارامترهای قدرت نسبی برند

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 7 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 3
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 3

فرمت فایل: WORD