پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

پرسشنامه استاندارد پرخاشگری باس و پری

پرسشنامه استاندارد پرخاشگری باس و پری شامل 29 سوال است. که دارای مقاله بیس معتبر مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی پرسشنامه
پرخاشگری: ارائه تعریفی قابل قبول از پرخاشگری به لحاظ موضع‌ گیری‌های نظری متفاوت دشوار است. ناظر ( 1372) تجلی کشاننده مرگ در رفتار هشیارانه را پرخاشگری تلقی کرده است. صادقی (1380) هر رفتار ناشی از ناکامی را پرخاشگری می‌دانند. بارون (1977) پرخاشگری را هر رفتاری که هدف آن آسیب یا صدمه به موجود زنده دیگری. که برای اجتناب از چنین عملی انگیخته شده است ، قلمداد می‌کنند.

تعریف عملیاتی پرسشنامه
پرخاشگری : نمره‌ای است که هر آزمودنی در پرسشنامه پرخاشگری کسب می‌کند.

مولفه های پرسشنامه
– پرخاشگری فیزیکی
– پرخاشگری کلامی
– خشم
– خصومت

روایی و پایایی پرسشنامه

مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی موردنظر را اندازه گیری کند. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد. (سرمد و دیگران، 1378).

در مطالعه بشار (1390) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما . و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است. از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسش‌های تحقیقاتی مناسب است. و آنها را مورد سنجش قرار می‌دهد، نظر خواهی شد و اصطلاحات مورد نظر در پرسشنامه اعمال گردید .

پایایی پرسشنامه
مقصود از پایایی آن است که ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم. نتایج حاصله نزدیک به هم باشد. برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می کنیم. اندازه آن معمولا بین صفر تا یک تغییر می کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است. (سرمد و دیگران، 1378).

یار علی (1379) برای پایایی پرسشنامه پرخاشگری پاس و پری به روش آلفای کرنباخ برای خرده مقیاس‌های پرخاشگری فیزیکی، کلامی،. خشم و خصومت به ترتیب ضرایب 0.85 ،0.78 ،0.66 ،0.65 و برای پایانی به روش تصنیف و ترتیب ضرایب 0.79،0.80 ،0.56، 0.58 را گزارش کرده است. بشار(1390) پایایی پرسشنامه را بر اساس ضریب آلفای کرونباخ ۰.۸ گزارش کرد.

مشخصات پرسشنامه استاندارد پرخاشگری باس و پری

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و توضیحات: دارد به صورت کامل و به دو طریق ( مولفه ای و امتیازی) شرح داده شده است، همچنین مدل پرسشنامه ترسیم شده است.
مقاله بیس: دارد (فارسی)
ابعاد (مولفه): دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: ۵
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD