پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت فرم کوتاه NEO-FFI

پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت فرم کوتاه NEO-FFI

پرسشنامه استاندارد شخصیتی پنج عاملی NEO-FFI فرم کوتاه

پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت فرم کوتاه NEO-FFI شامل 60 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

نمره گذاری پرسشنامه
برای هر عبارت پرسشنامه یک مقیاس درجه بندی پنج رتبه ای وجود دارد که دارای ارزش صفر تا 4 است. برای برخی از جمله ها این نمره گذاری را ازکاملا موافقم تا کاملا مخالفم. به ترتیب صفر تا تعلق می گیرد و برای برخی دیگر برعکس.

ترتیب سوالها در این پرسشنامه به گونه ای است که هر سطر پاسخنامه (شامل 8 مورد برای پاسخ به عبارت) برای یک مقیاس منظور شده،. بدین ترتیب که سطر اول پاسخنامه مرتبط به شاخص N1 و سطر دوم مربوط به شاخص E1 و سطر سوم مربوط به O1 و …. است. در انتهای هر سطر پاسخنامه نیز علامت اختصاری مقیاس آمده است.

عبارت های بدون پاسخ: پس از اجرا باید پاسخنامه بررسی شود تا اطمینان حاصل گردد که همه سوال ها پاسخ داده شده اند. چنانچه برخی از سوال ها بدون پاسخ باشند، باید از آزمودنی درخواست شود تا آنها را کامل کند. اگر آزمودنی ادعا داشت که آن را نمی فهمد، درخواست شود تا گزینه نظری ندارم را بزند.

مولفه های پرسشنامه

خرده مقیاس روان نژندی (N) N
خرده مقیاس برونگرایی (E) E
خرده مقیاس انعطاف پذیری (o) O
خرده مقیاس دلپذیر بودن (A) A
خرده مقیاس با وجدان بودن (c) C

محاسبه مقیاس ها و شاخص ها
بر اساس کلید نمره گذاری روی پاسخنامه در انتهای سمت چپ هر سطر، حاصل جمع اعداد همان سطر نوشته می شود. این کار تا انتهای پاسخنامه که شامل 30 سطر ادامه می یابد. سپس این اعداد باید در نیمرخ روانی مناسب، بر اساس جنس آزمودنی وارد شود.

ابتدا نمره هر خرده مقیاس (N1، N2، N3، …) و جمع 6 خرده مقیاس از هر مقیاس N، E، O، A، C را در بالای برگه نیمرخ روانی در قسمت مربوط به هر یک بنویسید. سپس برای ترسیم نیمرخ روانی، عدد به دست آمده را در ستون زیر هر خرده مقیاس مشخص کنید. بعد آنها را به یکدیگر وصل نمایید. برای مقیاس ها نیز به همین شکل عمل کنید.

مشخصات پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت فرم کوتاه NEO-FFI

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
تعداد گويه: 60
مولفه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD