پرسشنامه کار تیمی

پرسشنامه کار تیمی

پرسشنامه کار تیمی یک ابزار ارزیابی است که برای اندازه‌ گیری مهارت‌ ها، ویژگی‌ ها و عوامل مؤثر در کار تیمی افراد و یا تیم‌ها به کار می رود. این پرسشنامه می‌ تواند شامل سوالاتی در مورد همکاری، ارتباطات، تعهد به اهداف تیم، توانایی‌ های حل مسائل گروهی، توانایی‌ های مدیریت تعارض، توانایی‌های ارتباطی، ویژگی‌ های شخصیتی و سایر عوامل مرتبط با کار تیمی باشد.

این پرسشنامه به منظور ارزیابی میزان توانایی افراد یا تیم‌ها در انجام کارهای گروهی، بهبود همکاری، افزایش بهره‌ وری و بهبود عملکرد تیم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. اطلاعات به دست آمده از این پرسشنامه می‌تواند به سازمان‌ ها و مدیران کمک کند تا راهکارهای بهبود کار تیمی را تدوین و پیاده‌ سازی کنند.

پرسشنامه دارای 43 گویه بوده و دارای هفت مولفه استاندارد ارتباطات، هماهنگی، پشتیبانی متقابل، همبستگی، رهبری شایسته، تصمیم گیری، اهداف مشخص می باشد.

نمره گذاری پرسشنامه:
نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه ای و از امتیاز 1 تا 5 می باشد.

روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری و تفسیر: دارد
مولفه: دارد 7 مولفه استاندارد
تعداد سوالات: 43 سوال استاندارد
نوع فایل: ورد آفیس word
تعداد صفحه: 4
منبع : دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: WORD