پرسشنامه گرایش به یادگیری مادام العمر کوچکی

پرسشنامه گرایش به یادگیری مادام العمر کوچکی

پرسشنامه استاندارد گرایش به یادگیری مادام العمر

پرسشنامه گرایش به یادگیری مادام العمر کوچکی 1391 شامل 57 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
نوآوری دانشگاهی: نوآوری دانشگاهی عبارت از پیدایش شیوه های نو در حل مسائل گوناگون سازمانی بوسیله گروهی از کارکنان در رشته های گوناگون است.( طالب بیدختی، 1383؛ به نقل از بردبار، 1394).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از نوآوری دانشگاهی نمره ای است. که آزمودنی ها از پرسشنامه نوآوری دانشگاهی (کشاورز، 1392) به دست می آورند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش بردبار (1394) برای سنجش روایی مقیاس یادگیری مادام العمر،. با استفاده از روش تحلیل گویه، ضریب همبستگی بین گویه‌های هر مقیاس با نمره کل مقیاس مربوطه محاسبه گردید. که می توان گفت بعد ابتکار و کارآفرینی (81/0) بالاترین ضریب همبستگی را بخود اختصاص داده است. و بعد جمع آوری اطلاعات (64/0)کمترین ضریب همبستگی را نشان می‌دهد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش بردبار (1394) برای محاسبه پایایی پرسشنامه گرایش دانشجویان به یادگیری مادام العمر از روش آلفای کرونباخ استفاده گرديد. با توجه به جدول شماره‌ی(3-11) در تمامي ابعاد همه گویه‌ها دارای پایایی بالا و مطلوبی(82/0) می‌باشند و پرسشنامه از ثبات دروني بسیار بالایی برخوردار است.

مشخصات پرسشنامه گرایش به یادگیری مادام العمر کوچکی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال:  57
تعداد مولفه: 7 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD