پرسشنامه استاندارد گردشگری

پرسشنامه استاندارد گردشگری

پرسشنامه گردشگری

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر گردشگری پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد این پرسشنامه دارای 17 سوال و 4 مولفه می باشد. و بر اساس طیف پنح گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (نحوه پذیرش گردشگران توسط مردم اینجا تا چه اندازه مناسب بوده است؟) به سنجش عوامل موثر بر گردشگری می پردازد.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق منظور از عوامل موثر بر گردشگری نمره ای است. که پاسخ دهندگان به سوالات 17 گویه ای پرسشنامه عوامل موثر بر گردشگری می دهند.

بخشی از سوالات پرسشنامه

عوامل فرهنگی اجتماعی
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
1.بناهای فرهنگی و تاریخی روستا تا چه اندازه در انتخاب این روستا برای گردشگری تأثیر داشته است؟. 5 4 3 2 1
2. اینترنترادیوتلویزیون – روزنامه – مجله چقدر در تصمیم­گیری شما تأثیر گذار بوده است؟. 5 4 3 2 1
3. نحوه پذیرش گردشگران توسط مردم روستا تا چه اندازه مناسب بوده است؟. 5 4 3 2 1
4. آداب و رسوم و سنتهای مردم روستا تا چه اندازه مناسب بوده است؟. 5 4 3 2 1
5. ویژگی­های خاص معماری روستای گرمه تا چه اندازه در تصمیم­ گیری شما تأثیر گذار بوده است؟. 5

 

4 3 2 1
6. به نظر شما امکانات تفریحی موجود در روستای گرمه تا چه اندازه مناسب بوده است؟. 5 4 3 2 1
عوامل اقتصادی
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
7. تا چه اندازه از امکانات حمل و نقل، جاده­ها و راه­های دسترسی روستا راضی هستید؟. 5 4 3 2 1
8. مراکز اقامتی نظیر هتل، مهمانسرا و خانه­های استیجاری روستایی تا چه اندازه برای استفاده گردشگران در این روستا مناسب است؟. 5 4 3 2 1
9. امکانات بهداشتی – درمانی تا چه اندازه در این روستا مناسب است؟. 5 4 3 2 1
10. هزینه­های گردشگری در این روستا تا چه اندازه برای شما مناسب است؟. 5 4 3 2 1

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پروژهش (بخشی زاده ، 1387) روایی محتوایی و صوری این پرسشنامه مناسب ارزیابی شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در پژوهش (بخشی زاده ، 1387 ) برای این پرسشنامه بالای 7/0 برآورد شد.

این پرسشنامه کاملا استاندارد می باشد و منبع آن پایان نامه ارشد دانشگاه تهران می باشد که در داخل فایل ذکر شده است.

مشخصات پرسشنامه استاندارد گردشگری

روایی و پایایی : دارد
نحوه امتیاز بندی و تفسیر: دارد
تعداد سوال: 17
منبع : دارد
مقیاس لیکرت
مولفه ( ابعاد): دارد
تعداد صفحه: 4

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: WORD