پرسشنامه یادگیری محوری 15 سوالی

پرسشنامه یادگیری محوری 15 سوالی

پرسشنامه استاندارد یادگیری محوری

پرسشنامه یادگیری محوری ناسوشن و همکاران به نقل از تبرزد شامل 15 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
یادگیری محوری : سینکولا یادگیری را اینگونه تعریف می کند: یادگیری محوری یکی از قابلیت های سازمانی است. که بر گرایش سازمان به تولید ارزش و یادگیری دو حلقه ای تاثیر می گذارد. و سبب تشویق اعضای سازمان به” فکر کردن خارج از جعبه” می نماید. (بیکر وسینکولا، 1999؛ به نقل از تبرزد، 1393).

تعهد به یادگیری: میزانی که یک سازمان یادگیری را ارزشیابی و ارتقاء می دهد. که این احتمالا یک جو یادگیری را در سازمان رواج می دهد. (بیکر وسینکولا، 1999؛ به نقل از تبرزد، 1393).

چشم انداز مشترک : به تمرکز وسیع سازمان بر روی یادگیری اشاره دارد. ( بیکر وسینکولا، 1999؛ به نقل از تبرزد، 1393).

روشن فکری : خودگشودگی ذهن برای پذیرش افکار و عقاید نو،. اشتیاقی برای ارزیابی جریان عادی عملیاتی سازمان با صلاحیت انتقاد کردن و پذیرفتن ایده های جدید می باشد. (بیکر وسینکولا، 1999؛ به نقل از تبرزد، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق منظور از یادگیری محوری نمره ای است. که آزمودنی ها از پرسشنامه یادگیری محوری ناسوشن و همکاران 2007 که داری سه بعد تعهد به یادگیری، چشم انداز و روشنفکری است کسب می کنند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش تبرزد (1393) برای تعیین روایی پرسشنامه طرح اولیه پرسشنامه تهیه گردید. و پس از استفاده از نظریات استاد راهنما و مشاور،. در اختیار تعدادی از صاحب‌نظران جامعه مورد مطالعه قرار داده شده که در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید. و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی تدوین گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش تبرزد (1393) پایایی مولفه های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ . برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمد. در نهایت با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد. و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

مشحصات پرسشنامه یادگیری محوری

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 15 سوال
تعداد مولفه: 3 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD