پروپوزال تعیین تأثیر سیستم آموزشی در میزان تمایل به فراگیری

پروپوزال تعیین تأثیر سیستم آموزشی در میزان تمایل به فراگیری

پروپوزال مبانی نظری معماری
دانلود پروپوزال تعیین تأثیر سیستم آموزشی در میزان تمایل به فراگیری معماری در دانشجویان

بیان مسأله:
نوع روند آموزش به خصوص در رشته معماری به گونه ای است که بسیاری از دانشجویانی که با علاقه قبلی وارد دانشگاه می شوند در برخورد با این نوع روند دچار سردگمی شده و در بسیاری موارد این علاقه کمرنگ تر می شود. در مواردی نیز منجر به انصراف دانشجو و پذیرش در رشته دیگری می گردد و تعداد کثیری از دانشجویانی که در رشته باقی می مانند تنها به تحویل پروژه اکتفا کرده و هیچگونه مطالعه و تحقیقی که متناسب با این رشته باشد، انجام نمی دهند. با توجه به اینکه ما خود دانشجوی رشته معماری هستیم و از نزدیک با این مشکل مواجهیم تا حد زیادی می توانیم بابیان مشکل و شناساندن آن به دانشجویان یا حتی استادان، در رفع آن تلاش کنیم. زیرا در صورت تداوم باعث کاهش میزان خلاقیت و فعالیت دانشجو و در نتیجه افت تحصیلی می شود. باید توجه داشت که در حال حاضر نیز بسیاری از پروژه های ساخته شده با وجود مهندس معمار در طراحی حرفی برای گفتن ندارند. با افزایش این روند وضعیت معماری کشور به سوی انحطاط و واپسزدگی پیش می رود.

فهرست مطالب
مقدمه و سخن آغازین
بیان مسئله
راه حل
نتیجه
بیان اهداف
منابع و پیشینه
طرح مشابه
خلاصه پژوهش
فرضیات
شاخص
برنامه زمانبندی پژوهش و تحقیق
فرایند اجرای پروژه
چکیده پژوهش
محدودیتها
راهکارها و پیشنهادها
پیوست ها و ضمائم
پیوست ۱
پیوست ۲
پیوست ۳
پیوست ۴
پیوست ۵

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 25

فرمت فایل: WORD